‘Bootcamps’ stomen schoolteams klaar voor Digisprong

Door Ben Weyts op 7 oktober 2022, over deze onderwerpen: De vijf onderwijswerken van Ben Weyts, Onderwijs

Er komen ‘bootcamps’ voor schoolteams uit het basisonderwijs die op korte tijd veel willen leren over het gebruik van ICT in de klassen. Ook ICT-coördinatoren zullen een ‘bootcamp’ kunnen volgen rond specifieke thema’s zoals privacybescherming en cyberveiligheid. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt hier € 1 miljoen voor uit. “De Digisprong is veel meer dan een golf aan ICT-toestellen: we investeren ook in ICT-beleid en in de digitale vaardigheden van de leerkrachten”, zegt Weyts. “Ons onderwijs had een achterstand inzake digitalisering, maar we buigen die achterstand nu om in een voorsprong. Dat verbetert ook de onderwijskwaliteit”.

Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard in een grootscheepse digitalisering van ons onderwijs. Dankzij deze ‘Digisprong’ komen er gedeelde ICT-toestellen van de kleuterklas tot en met het 4de leerjaar en krijgt elke leerling vanaf het 5de leerjaar een eigen ICT-toestel. Maar de Digisprong heeft ook oog voor alle andere aspecten van digitalisering, zoals bijvoorbeeld de juiste digitale leermiddelen, een goede digitale omgeving en de nodige kennis en vaardigheden bij de schoolteams. Zo krijgen alle scholen van het basis- én het secundair onderwijs specifiek voor ICT-bijscholingen een bijkomend budget van in totaal € 120 per personeelslid: ongeveer dubbel zoveel als wat scholen normaal per schooljaar krijgen voor bijscholing (€ 64 per personeelslid). De Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen eveneens extra middelen om het ICT-opleidingsaanbod te verbeteren en sterker af te stemmen op schoolpersoneel. Het aanbod kan zeker nog verbeterd worden. Zo is maar 14% van alle bestaande bijscholingen rond ICT gericht op het basisonderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt nu € 1 miljoen uit voor de organisatie van ‘bootcamps’ rond ICT. De eerste doelgroep zijn schoolteams uit het basisonderwijs, die collectief willen bijleren over het gebruik van ICT op school. De bedoeling is om hele schoolteams onder te dompelen in digitale leermiddelen en ICT-beleid met korte, intensieve cursussen buiten de lesuren. Zo zou je bijvoorbeeld alle leerkrachten en andere personeelsleden van een basisschool in 1 weekend een gezamenlijke stoomcursus kunnen geven over digitalisering in de klassen. Weyts doet nu een oproep aan kandidaat-organisatoren die een aanbod willen uitwerken op maat van schoolteams uit het basisonderwijs. De tweede doelgroep voor de ‘bootcamps’ zijn de ICT-coördinatoren van scholen, die door de Digisprong-investeringen nu voor grotere uitdagingen staan. Zo zouden zij opleidingen kunnen volgen rond gespecialiseerde thema’s zoals privacybescherming, cyberveiligheid en digitale leeromgevingen.

“In een ‘bootcamp’ kan je zelfs mensen die nog geen enkele ervaring hebben met ICT in de klas een basisopleiding geven”, zegt Weyts. “Al onze investeringen in digitalisering dienen de onderwijskwaliteit. Leerkrachten krijgen veel meer mogelijkheden in de klas. Sterke leerlingen kunnen meer uitdaging krijgen, zwakkere leerlingen betere begeleiding. Het is soms een grote transformatie, zeker in sommige basisscholen, maar we gaan de schoolteams zoveel mogelijk helpen om er een succes van te maken”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is