Ervaren leraren gaan als ‘leraar-specialist’ onderwijskwaliteit versterken

Door Ben Weyts op 24 mei 2023, over deze onderwerpen: De vijf onderwijswerken van Ben Weyts, Onderwijs
Leraar in klas

Scholen van zowel het basis- als het secundair onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar ‘leraar-specialisten’ aanstellen: ervaren leraren die een aantal jaar de ruimte krijgen om hun expertise gericht in te zetten of verder te ontwikkelen. Deze leraren krijgen hiervoor ook gemiddeld +8% extra loon. De invoering van de ‘leraar-specialist’ doorbreekt de vlakke loopbaan en maakt het lerarenberoep op die manier nog aantrekkelijker. Het is ook een hefboom om de onderwijskwaliteit te verbeteren: een school kan een leraar-specialist bijvoorbeeld inzetten om startende leerkrachten nog meer te ondersteunen, een andere school kan een leraar-specialist toespitsen op de moeilijkste klassen, een school in de Vlaamse Rand kan een leraar-specialist ruimte geven om zich verder te verdiepen in vakdidactiek Nederlands, … Elke school kan zelf keuzes maken op maat van eigen uitdagingen. De maatregel zorgt voor een bijkomende financiële injectie van € 30 miljoen per jaar. “We tonen op deze manier meer waardering voor onze ervaren leraren, die heel vaak echte specialisten zijn”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We maken meer variatie en dynamiek mogelijk tijdens de lerarenloopbaan én we versterken de onderwijskwaliteit”.

Er worden de laatste jaren veel maatregelen genomen om het lerarenberoep nog aantrekkelijker te maken en om nog meer waardering te tonen voor onze leraren. Zo werd er onder meer een nieuwe CAO afgesloten ter waarde van € 185 miljoen per jaar en werd de positie van leraren op verschillende manieren versterkt. Een nieuw decreet wil nog meer maatregelen nemen en wil ook de zogenaamde ‘vlakke loopbaan’ doorbreken. Op dit moment kampt het lerarenberoep immers met het vooroordeel dat er niet veel opwaartse mobiliteit mogelijk is voor leraren die nooit een directieambt opnemen. Het lijkt alsof je leraar wordt en het dan ‘gewoon’ blijft tot je pensioen.  Heel wat van die leraren bouwen na een aantal jaar nochtans veel fantastische expertise op, die vandaag misschien nog te weinig naar waarde wordt geschat.

Scholen krijgen nu vanaf volgend schooljaar (2023-2024) de mogelijkheid om ‘leraar-specialisten’ aan te stellen: leraren met minstens 10 jaar ervaring die gedurende een bepaalde periode de ruimte krijgt om een bepaalde expertise gericht in te zetten of nog verder te ontwikkelen. Deze leraar-specialisten krijgen hiervoor een tijdelijke loonsverhoging van ongeveer +8%. Elke school kan voor 5% van de toegekende uren leraar-specialisten aanstellen. Een school met 80 voltijdse leraren kan zo 4 leraar-specialisten aanduiden – of desgewenst 8 halftijdse leraar-specialisten. Scholen kunnen zelf klemtonen leggen op basis van hun eigen noden en prioriteiten. Een school die veel anderstalige leerlingen heeft, kan een leraar-specialist de ruimte geven om sterker in te zetten op Nederlands. Een school die zich sterker wil toeleggen op STEM-richtingen, kan een leraar-specialist inschakelen om bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingen met lokale bedrijven op te zetten. Een andere school met veel zij-instromers kan een leraar-specialist inzetten om de collega’s die nog geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben tijdelijk extra te ondersteunen.

De inspiratie voor de leraar-specialist komt van de Commissie Beter Onderwijs onder leiding van Philip Brinckman. In het rapport van de Commissie werd een expertleraar ook al gesuggereerd als een manier om de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken.

“We slaan 2 vliegen in 1 klap: we maken het lerarenberoep dynamischer en we creëren een nieuwe hefboom voor meer onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “Hiervoor investeren we € 30 miljoen extra middelen per jaar”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is