Zomerscholen krijgen decretaal kader om elk jaar terug te keren

Door Ben Weyts op 19 december 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers hebben een decreet klaar om de zomerscholen definitief te verankeren. Op die manier is er een duidelijk kader om voortaan elk jaar in juli en augustus zomerscholen te organiseren, ook lang ná de coronacrisis. In 2020 waren ze nog een noodingreep: nu worden ze structureel ingebed in het Vlaamse onderwijsaanbod. “Zomerscholen bieden kansen voor de meest kwetsbare jongeren”, zeggen Somers en Weyts.

In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren gedurende minimaal 10 dagen in juli of augustus een aanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen, in combinatie met spel, cultuur en sport. Deelname is vrijwillig en kosteloos. In de zomer van 2020 werden er voor het eerst wel 138 zomerscholen ingericht, vlak na een schooljaar dat ruw verstoord was door de komst van corona. In de zomer van 2021 werden er 190 zomerscholen georganiseerd. Lokale besturen, scholen en organisaties werkten nauw samen om de meest kwetsbare leerlingen te bereiken. Alle betrokkenen zijn lovend over de zomerscholen en iedereen wil het systeem voorgoed verankeren, maar tot nu ontbrak het aan een decretaal kader dat de zomerscholen een echte basis geeft. 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers hebben nu een decreet klaar om de zomerscholen definitief te verankeren. Dat decreet zorgt voor een duidelijk kader om voortaan elk jaar in juli en augustus zomerscholen te organiseren, ook lang ná de coronacrisis. De organisatoren van zomerscholen moeten niet meer wachten tot ze info krijgen via een jaarlijkse oproep: de voorwaarden en de ondersteuning liggen vast, zodat bijvoorbeeld een gemeentebestuur lang op voorhand kan plannen, vrijwilligers kan zoeken, contacten kan leggen met partners, afspraken voor meerdere jaren kan maken, … Op basis van de ervaringen van de voorbije 2 jaar is een duurzaam model tot stand gekomen.

Het decreet trekt duidelijke lijnen. Zomerscholen worden georganiseerd door lokale besturen, onderwijsinstellingen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die hiervoor kunnen samenwerken met partners naar keuze. Voor de coördinatie wordt vooral vertrouwd op de lokale besturen. Deelname moet altijd vrijwillig en kosteloos blijven. De Vlaamse Regering voorziet de financiële ondersteuning. Het aanbod moet inhoudelijk afgestemd zijn op de doelgroep en groepen mogen niet te groot zijn. Zomerscholen blijven ook een combinatie van leren enerzijds en sport, cultuur en spel anderzijds.

“We gaan ervoor zorgen dat we ook goede dingen overhouden aan de coronacrisis”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Zomerscholen zorgen ervoor dat de meest kwetsbare kinderen in september niet met een achterstand moeten beginnen aan het nieuwe schooljaar.  We hebben veel geleerd uit de edities van 2020 en 2021 en hebben nu de beste praktijken in een decreet gegoten. Zo worden de zomerscholen structureel deel van ons onderwijsaanbod”.

“De coronacrisis heeft veel leed veroorzaakt en is jammer genoeg nog niet voorbij. Maar we hebben ook lessen geleerd en opportuniteiten ontdekt. Sommige zaken moeten we ook na de coronacrisis blijven verderzetten. De zomerschool is zo’n voorbeeld”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Uit evaluaties en cijfers blijkt dat kinderen met minder leerachterstand en zelfs met een beetje voorsprong aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen als ze tijdens de grote vakantie naar een zomerschool gaan. Een knap initiatief dat kinderen meer kansen biedt en we absoluut moeten vasthouden”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is