Commissie van Wijzen buigt zich over de Leraar van Morgen

Door Ben Weyts op 4 december 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs
Ben Weyts

Onderwijsminister Ben Weyts heeft onderwijsexpert Dirk Van Damme gevraagd om de leiding te nemen van een ‘Commissie van Wijzen’ die werkt aan de ‘Leraar van Morgen’. De Commissie kan vertrekken van een wit blad en in de luwte werken aan een blauwdruk voor bijvoorbeeld een modern school- en personeelsbeleid in Onderwijs. “We hebben al verschillende heilige huisjes gesloopt in de strijd voor meer onderwijskwaliteit en meer leerkrachten, maar we moeten nog verder kunnen gaan”, zegt Weyts. “Verschillende onderwijsspelers pleiten evenzeer voor nog meer fundamentele hervormingen. Alleen heeft zowat elke belanghebbende een ándere hervorming voor ogen. Zo verzandt de discussie over de fundamenten van ons onderwijssysteem al jaren in dovemansgesprekken en patstellingen. Dat willen we nu overstijgen met deze Commissie van Wijzen, net zoals we deden met de Commissie Beter Onderwijs. Dirk Van Damme is daarvoor de geknipte figuur”. 

Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen. De onderwijskwaliteit staat al vele jaren onder druk. Ook het lerarentekort laat zich al jaren voelen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft sinds de start van deze regeerperiode al verschillende heilige huisjes kunnen slopen. Zo zijn de vaste benoeming en de evaluatie van leerkrachten hervormd, er kwam een grote digitaliseringsgolf, er kwam eindelijk een anciënniteitsregeling voor zij-instromers en schoolbesturen kregen voor het eerst financiële flexibiliteit. Belangrijke hervormingen op de korte termijn, maar op lange termijn zou het goed zijn om het héle systeem te herdenken. Een onafhankelijke Commissie van Wijzen kan vertrekkend van een wit blad nadenken over bijvoorbeeld het statuut van leerkrachten, schoolorganisatie, net-overschrijdende samenwerkingen, …

Weyts heeft nu aan onderwijsexpert Dirk Van Damme gevraagd om de Commissie van Wijzen te leiden. Van Damme was professor Onderwijskunde aan de UGent en kent het hele onderwijsveld: hij was onder meer algemeen directeur van de Vlaamse Interuniversitair Raad (Vlir), kabinetschef van Onderwijsminister Frank Vandenbroucke en onderwijs-topman bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Momenteel is hij consultant in binnen- en buitenland en senior research fellow bij het Center for Curriculum Redesign in Boston (VSA). Vice-voorzitter van de Commissie van Wijzen wordt Paul Yperman, die onder meer directeur was van het Sint-Jozefscollege in Aalst en hoofd van het centraal bestuur van de Vlaamse jezuïetencolleges. Van Damme en Yperman hebben zelf de andere ‘Wijzen’ geselecteerd. De Commissie bevat zowel experts, schoolleiders, leerkrachten en HR-experten uit het bedrijfsleven.

Onder leiding van Van Damme zal de Commissie een blauwdruk uitwerken voor een modern personeels-, professionaliserings- en schoolorganisatiebeleid, met oog ook voor de nieuwe opportuniteiten die geboden worden door bijvoorbeeld de digitalisering. De ‘Wijzen’ zullen hun eindrapport afleveren eind 2023.

De ‘Commissie van Wijzen’ bestaat uit:

Dirk Van Damme

Voorzitter

Paul Yperman

Vice-voorzitter

Hilde Lesage

Secretaris - Ministerie Onderwijs en Vorming

Kristof De Witte

KULeuven - Gewoon hoogleraar - onderwijseconomie

Ann Verreth

Algemeen Directeur Odisee Hogeschool

Evelien Timbermont

VUB - docent - doctoraat rechtspositie

Melissa Tuyttens

UGent -  Tenure track docent - onderwijskunde

Mieke Vermeiren

Bestuurder VermeiMi BV

Hugo Deckers

Voormalig Secretaris-generaal ACOD Onderwijs

Lesley Arens

ZigZagHR

Kristien Bruggeman

Directeur LAB-school - ASO - niet netgebonden

Greet Van Dender

Directeur PTI Hamme - TSO/BSO/duaal leren - POV

Caroline Van Driessche

Algemeen directeur Oudenaarde, BaO en BuBaO - KOV

Myriam Neirynck

Directeur GBS Eke De Vlinderboom - BaO - OVSG

Mohamed Al Farisi

Leraar - Spectrumschool Antwerpen - GO

Sarah Bauters

St Janscollege Gent - BaO - KOV

De Baere Dag

Voormalig leraar Atheneum Antwerpen - ASO - GO

Isabel Van Kerckhove

Lerares Ziekenhuisschool De Radar - KOV

Nicolas Delobel

Leraar Teach for Belgium

Sofie Landuyt

Arteveldehogeschool – directeur expertisenetwerk onderwijs

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is