240 plaatsen voor opleiding dierenarts

Door Ben Weyts op 21 december 2021, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Dierenwelzijn
Dierenarts controleert kat

De Vlaamse Regering heeft het aantal studenten dat in het academiejaar 2023-2024 kan starten in de opleiding Dierengeneeskunde vastgelegd op 240, na advies van een deskundige commissie. Er komt eerst een toelatingsexamen. De 240 plaatsen worden toegewezen via het numerus fixus-systeem, zoals bij de opleiding arts en tandarts. Men moet dus niet alleen slagen voor beide proeven, men moet ook bij de 240 beste kandidaten horen. “We beperken de kwantiteit om de kwaliteit te garanderen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts, die erop wijst dat de opleiding momenteel kraakt onder het grote aantal studenten, vooral uit het buitenland.

Aan de UAntwerpen (bachelor) en de UGent (bachelor en master) stijgt het aantal studenten Dierengeneeskunde enorm (soms tot 100 %). Omdat Vlaanderen tot nu toe de enige Europese regio was zonder toelatingsexamen voor kandidaat-dierenartsen, zagen we ook een grote instroom van buitenlandse studenten. Die permanente stijging zet een druk op de kwaliteit en veiligheid van de opleiding.

Kwaliteit opleiding bewaren

“Met de invoering van een toelatingsexamen vrijwaren we de kwaliteit van de opleiding, door in te grijpen op de kwantiteit”, aldus minister van Onderwijs Ben Weyts. “We garanderen nu dat alle startende studenten over de nodige basiscompetenties beschikken en de opleiding zelf kan nu beter gepland worden, inclusief de stages. De opleiding kan er alleen maar wel bij varen.”

Quotum aanpassen

Het toelatingsexamen met numerus fixus – waarbij je niet alleen moet slagen voor het examen maar ook bij de 240 beste kandidaten horen - start in het academiejaar 2023-2024. Als de noden evolueren, kan de Vlaamse Regering dat quotum aanpassen in latere jaren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is