Ben Weyts

Mijn CV

 • Geboren te Leuven op 12 november 1970
 • Burgerlijke staat: Gehuwd
 • 2 kinderen

Huidige functies binnen N-VA

 • Lid partijbestuur
 • Lid partijraad
 • Lid arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde
 • Lid afdelingsbestuur Beersel

Studies

Licentiaat in de politieke wetenschappen, optie politieke wetenschappen (UG)

Professioneel Curriculum

 • Stafmedewerker Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (1998 - 1999)
 • Directeur vormingscentrum Lodewijk Dosfel (1999)
 • Universitair medewerker VU-fractie Kamer van Volksvertegenwoordigers (1999 - 2000)
 • Partijwoordvoerder VU (2000 - 2001)
 • Partijwoordvoerder N-VA (2001 - 2004) en hoofd politiek secretariaat N-VA (2002-2004)
 • Woordvoerder en adjunct-kabinetschef Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (2004 - 2005)
 • Kabinetschef en woordvoerder Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (2005-2008)
 • Kamerlid (2009- 2014)
 • Eerste ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2010-2014)
 • Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn (2014 - 2019)
 • Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand (2019-...)

Medewerkers

Dries Verhaeghe

Kabinetschef

Katrien Bonneux

Kabinetschef Onderwijs

Maarten Van Onckelen

Adjunct-kabinetschef

Katrien Cerpentier

Adjunct-kabinetschef Onderwijs

Michaël Devoldere

Woordvoerder - Adjunct kabinetschef

Kathleen Pauwels

Secretariaat minister

Sinja Rolle

Secretariaat kabinetschef Algemeen Beleid

Simon Lejeune

Adjunct-woordvoerder

Lena Ghysels

Communicatiemedewerker

Joris Vanhove

Communicatiemedewerker

Lien De Slagmeulder

Raadgever Lokaal Beleid

Tomas Demesmaeker

Raadgever Lokaal Beleid

Caroline De Meerleer

Raadgever Lokaal Beleid

Amber Vermeiren

Raadgever Brussel, Jeugd, Media en Lokaal Beleid

Davy Scherlippens

Raadgever Economie, Werk en Innovatie

Elke Wouters

Raadgever Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Thomas De Groote

Raadgever Welzijn

David Dessin

Raadgever Inburgering, Integratie & communicatie

Tchantra Van De Walle

Secretariaat Onderwijs

Els Titeca

Raadgever Onderwijs

Els Sys

Raadgever Onderwijs

Manu Diericx

Raadgever Onderwijs

Simon Vandenhende

Raadgever Onderwijs

Peter Vandermeersch

Adjunct-Kabinetschef Onderwijs

An Van de Ven

Raadgever Onderwijs

Katrien Deman

Raadgever Onderwijs

Jonas De Smedt

Raadgever Onderwijs

Martje Eyckmans

Raadgever Sport

Karolien Haepers

Raadgever Sport

Pieterjan Vangerven

Raadgever Sport

Nektaria Moskofidis

Raadgever Dierenwelzijn

Pieter-Jan De Geest

Raadgever Binnenlands Bestuur en Vlaamse Rand

Martine Brugge

Onthaal

Didier Deneyer

Chauffeur/Logistiek

Danny Teughels

Kok

Bart Van Cauwenberge

IT-er