Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand is een prachtige regio: Vlaams én groen.

Als zoon van de Vlaamse Rand en bevoegde minister wil Ben Weyts het karakter van de Rand beschermen. Hij wil nieuwkomers in een warm bad trekken, maar dat betekent ook dat er genoeg water in het bad moeten blijven staan. De oorspronkelijke bewoners van de Rand mogen niet weggedrukt worden. Er wordt geïnvesteerd in het sociale weefsel en in het Nederlands.

Zelfs een prachtige regio kan met het juiste beleid nog wat mooier worden.

 

 

De vier werken van Ben Weyts voor de Vlaamse Rand

 

Met eigen beleid het Vlaams karakter van de Rand versterken

randuitcheques als opstap om deel te nemen aan het gemeenschaps- en culturele leven in de Vlaamse Rand
subsidies voor vernieuwende projecten die het gebruik van het Nederlands versterken en voor allerhande initiatieven en evenementen in de faciliteitengemeenten
Vlaams Randfonds biedt 20 miljoen euro voor gerichte investeringen in de Vlaamse Rand
een derde taalbarometer geeft de kennis, gebruik en evolutie van het Nederlands weer
coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ genereert een betere afstemming tussen belanghebbenden over de uitdagingen in de Vlaamse Rand
strategische sites o.a. in faciliteitengemeenten en de kanaalzone beter uitbouwen
een open communicatiebeleid voeren en aansturen, samen met regionale mediaspelers

 

vzw de Rand als eerste partner voor het beleid in de Vlaamse Rand

hernieuwde dynamiek creëren via nieuwe samenwerkingsovereenkomst
focus op onderwijs, kennis van het Nederlands en integratie
de drijvende kracht achter het Gordelfestival

 

Samenwerking met andere beleidsdomeinen in functie van een sterkere Vlaamse Rand

Huisvesting: in de Rand betaalbaarder maken en wonen in eigen streek versterken
Taalwetgeving: toezien op de strikte en volledige naleving van de wetten
Onderwijs: voldoende onderwijsplaatsen creëren en sterke focus op taal
Werk: het verbeteren van het arbeidsmarktbeleid in de Rand om integratie te stimuleren
Economie: verzekeren van stabiel kader voor luchthaven met respect voor de leefomgeving
Mobiliteit: steun verlenen bij de uitrol van de ‘Werken aan de Ring’ en alle sneltrams en fietssnelwegen die daarbij horen
Welzijn en Gezondheid: bijkomende impulsen om achterstand inzake zorgvoorzieningen weg te werken
Toerisme: versterken van het toeristische, groen en cultureel potentieel van de streek
Integratie en inburgering: ondersteunen van lokale besturen bij het voeren van een horizontaal integratiebeleid

 

De versterking van het groene en open karakter van onze mooie streek

waardevolle natuur koesteren en versterken door 1 miljoen extra bomen in Vlaams-Brabant, met aandacht voor de Vlaamse Rand, en de oprichting van het samenwerkingsverband ‘Brabantse Wouden’
open ruimte beschermen en versterken door kwaliteitsvolle inrichting
landbouwers betere kansen bieden en nauwer in contact brengen met de lokale gemeenschap

Nieuws over dit onderwerp

3.807 Gordelbomen deze maand in de grond

Deze maand worden de eerste 3.807 van de in totaal 15.000 Gordelbomen geplant op negen locaties in de Vlaamse Rand. Dat kondigt Vlaams minister Ben Weyts aan, bevoegd voor de Vlaamse Rand. De …

Voorrang voor Nederlandstaligen in scholen van de Vlaamse Rand

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft nieuwe inschrijvingsregels uitgewerkt op maat van scholen in de Vlaamse Rand. Scholen van het basisonderwijs krijgen in de Vlaamse Rand de mogelijkheid …

Vlaamse Rand maakt zich op voor sportieve Gordelweek

De Gordel zal ook dit jaar verspreid over één week plaatsvinden met als orgelpunt de laatste Gordeldag, op zondag 5 september. De organisatie zet in op een breed gamma aan sportieve uitdagingen voor …