Ben Weyts geeft extra middelen voor alle studentenvoorzieningen

Door Ben Weyts op 22 september 2023

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kent in dit nieuw academiejaar 6 miljoen euro extra toe aan de studentenvoorzieningen (stuvo’s) van alle hogescholen en universiteiten. De stuvo’s kunnen met deze bijkomende middelen hulp bieden aan studenten. Zo kunnen bijvoorbeeld de initiatieven rond het mentaal welzijn van studenten nog verder versterkt worden en kan het vroeger vaak reactieve beleid echt proactief worden. De extra middelen passen in het Vlaamse beleid rond mentaal welzijn. Het zijn de studenten zelf die binnen hun hogeschool of universiteit mee beslissen over de concrete besteding van het verhoogde budget. “Studenten zoeken steeds vaker hulp, onder meer op het vlak van mentaal welzijn”, zegt Weyts. “In deze regeerperiode zijn de stuvo’s versterkt en dat doen we nu opnieuw”. 

Elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen heeft een raad voor studentenvoorzieningen (stuvo-raad), die materiële en immateriële hulp biedt aan studenten. De stuvo’s hebben een breed takenpakket. Ze zetten onder meer in op het mentale welzijn van de studenten. Sinds deze regeerperiode – en in het bijzonder sinds de coronacrisis – staat mentaal welzijn trouwens overal hoger op de agenda. Er werd werk gemaakt van een breed beleid rond mentaal welzijn bij studenten, met een gecoördineerde en doorgedreven aanpak. De noden zijn er duidelijk en ze nemen zelfs toe. De stuvo’s drongen aan op extra middelen.

Focus op preventie

Elke hogeschool en universiteit kan rekenen op extra middelen, verdeeld op basis van hun studentenaantallen. De stuvo’s kunnen het bijkomend budget bijvoorbeeld onder meer gebruiken om nog verder in te zetten op mentaal welzijn. Vroeger was de aanpak vaak reactief en dus gericht op situaties die jammer genoeg al ontspoord waren. Het is beter om preventief te werken en in te grijpen vooraleer problemen helemaal escaleren. De studenten krijgen hoe dan ook inspraak bij de concrete besteding, want alle beleidskeuzes worden gemaakt in de lokale stuvo-raad, die voor minstens de helft bestaat uit vertegenwoordigers van de studenten.

Thema mentaal welzijn niet meer loslaten

“De stuvo’s doen heel goed werk en we willen dat ze dat blijven doen”, zegt Weyts. “We mogen bijvoorbeeld het thema van mentaal welzijn bij studenten niet meer loslaten. Vroeger worstelden veel studenten ook al met cruciale levenskeuzes, grote verwachtingen en zware uitdagingen – maar vaak werden de problemen niet ernstig genomen omdat studenten zogezegd altijd ‘de beste tijd van hun leven’ beleven. Zeker sinds corona hebben we hier terecht veel meer oog voor”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is