Extra middelen voor scholen die infrastructuur delen

Door Ben Weyts op 8 november 2023

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt 10 miljoen euro extra vrij voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, verenigingen en buurtinitiatieven.  Dat past in een beleid om op termijn alle onderwijsinfrastructuur maximaal open te stellen, via financiële steun voor bestaande scholen en een principiële verplichting voor nieuwe schoolgebouwen via het decreet Open Scholen. “We hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd in schoolinfrastructuur en in ruil voor al dat belastinggeld willen we een maximaal maatschappelijk rendement”, zegt Weyts. “Scholen zijn nu al de spil van de lokale samenleving tijdens de schooluren: ze hebben het potentieel om dat ook te zijn buiten de schooluren”.

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt 10 miljoen euro extra vrij bovenop eerdere investeringen, voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en andere verenigingen. Bestaande scholen krijgen financiële steun om werk te maken van een betere toegankelijkheid, meer gebruiksvriendelijkheid, of bijvoorbeeld een aanpassing van de buiten(speel)ruimtes.

Maximaal mogelijk delen

Voor alle scholen die nieuw gebouwd, nieuw aangekocht of zeer grondig gerenoveerd worden, legt het nieuwe decreet ‘Open Scholen’ vast dat deze gebouwen standaard maximaal mogelijk gedeeld moeten worden met andere gebruikers. Er kan dan immers meteen bij de bouw of de grondige renovatie rekening gehouden worden met die andere gebruikers.

Investeringen ten goede van gemeenschap

“We investeren 3 miljard euro in schoolinfrastructuur, nog eens 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Al die euro’s moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk mensen”, zegt Weyts. “Speelplaatsen, sportzalen, feestzalen en andere schoolinfrastructuur moeten ook na de lesuren, tijdens weekends of vakanties kunnen opengesteld worden voor de lokale gemeenschap. Met gerichte ingrepen ontstaan er vaak veel mogelijkheden”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is