Ben Weyts vraagt gemeenten om vuurwerkverbod tijdens oudejaarsnacht

Door Ben Weyts op 21 november 2022, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Dierenwelzijn
ben weyts

Vlaams Dierenminister Ben Weyts vraagt de gemeentebesturen om voor oudejaarsnacht een verbod op het afsteken van vuurwerk en aanverwanten op te leggen. “Festiviteiten zoals eindejaarsfeesten gaan vaak gepaard met het veelvuldig afsteken van vuurwerk of ander pyrotechnisch materiaal, maar dat loopt niet altijd even goed af voor mens of dier.” Elk jaar leidt het tot ongelukken met materiële schade tot gevolg. Soms geraken mensen ook verwond. Naast het materieel en menselijk leed, heeft het afsteken van vuurwerk ook dierenleed tot gevolg. Ben Weyts roept alle steden en gemeenten dan ook op om binnen hun bevoegdheden vuurwerk op oudejaarsavond te bannen. 

Het jaar 2022 loopt stilaan op zijn einde. Wie eindejaar zegt, zegt ook eindejaarsfeest. Een gebeuren dat veelal gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk. Naast een risico op materiële en menselijke schade heeft het afsteken van vuurwerk ook kwalijke gevolgen voor de dieren. Zij lopen het risico om een vuurpijl rakelings langs het hoofd te zien passeren. Verblindende lichtflitsen en keiharde knallen maken talloze dieren angstig. Weidedieren slaan ervan op hol, breken uit en raken zo vaak gewond met soms een fatale afloop tot gevolg. 

Dierenwelzijn boven vuurwerkpret

“Dierenwelzijn staat boven vuurwerkpret”, vindt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. Daarom greep Weyts in 2019 in via het zogenaamde Vuurwerkdecreet. Dat decreet voorzag een vuurwerkverbod waardoor het afsteken van vuurwerk in de praktijk overal in Vlaanderen verboden was, uitgezonderd op plaatsen en specifieke tijdstippen waarvoor een gemeente toelating kon geven. Het decreet werd echter aangevochten waarna het werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. 

Vermijdbaar dierenleed vermijden

Om het dierenleed tijdens oudejaarsnacht maximaal te beperken, vraagt Weyts nu aan de steden en gemeenten om een tijdelijk verbod tijdens oudejaarsnacht op te leggen. “Als beschaafde samenleving hebben we de plicht vermijdbaar dierenleed te vermijden”, zegt Weyts. “We vertrouwen er dan ook op dat de steden en gemeenten hiertoe hun steentje willen bijdragen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is