Geen erkenning voor kwekerijen die er de kantjes vanaf lopen

Door Ben Weyts op 20 augustus 2023
Ben Weyts

Dierenminister Ben Weyts treedt kordaat op tegen dierenkwekerijen die hun voeten vegen aan het dierenwelzijn. De teller staat ondertussen al op acht kwekerijen die hun erkenning verliezen. Controles brachten ernstige problemen aan het licht in de kwekerijen. De eigenaars kunnen in de komende jaren geen nieuwe aanvraag indienen. “Wie niet horen wil, moet voelen”, zegt Weyts. “Vlaanderen laat dierenverwaarlozing en -mishandeling niet langer blauwblauw. Waar nodig, grijpen we in.”

Sinds de regionalisering in 2014 wordt Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid, inclusief een kordate handhaving. Zo kwamen er strengere straffen voor dierenbeulen, het budget van Dierenwelzijn is ondertussen verachtvoudigd en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts tekende voor een verdrievoudiging van de administratie die waakt over Dierenwelzijn. Er kwam ook een verbeterde samenwerking met de lokale politie en met de parketten. Dit alles maakt mogelijk dat er veel meer controles gebeuren en dat er sneller wordt ingegrepen waar het fout loopt. Dat geldt zeker ook voor kwekerijen. Alleen al dit jaar verloren al 6 kwekers, waaronder ook enkele grote spelers, hun erkenning.

Tal van inbreuken

Weyts treedt nu opnieuw kordaat op tegen kwekerijen die onvoldoende eerbied tonen voor het dierenwelzijn. Dat gaat bijvoorbeeld over dieren niet altijd over propere hokken of zuiver drinkwater beschikken, ondermaatse hygiëne, zieke dieren die samenzaten met gezonde dieren, enzovoort. In sommige gevallen werden pups op te jonge leeftijd weggenomen bij hun moeder. 

Activiteiten onherroepelijk staken

De kwekerijen krijgen nog tijd om een nieuwe thuis te vinden voor hun dieren, maar moeten daarna onherroepelijk de activiteiten staken. De eigenaars van alle betrokken kwekerijen mogen in de komende twee jaar ook geen nieuwe erkenningsvraag meer indienen. Als er na deze periode een nieuwe aanvraag zou komen, dan zal er nauwlettend op toegekeken worden dat de uitbaters voldoen aan álle vereisten.

Niet door de vingers zien

“Laat dit opnieuw een waarschuwing zijn voor alle andere kwekers die er de kantjes vanaf willen lopen. We gaan het níet door de vingers zien”, zegt Weyts. “Je kan het in het Vlaanderen van vandaag niet meer maken om dieren te verwaarlozen of te mishandelen, al zeker niet voor commercieel gewin.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is