Vlaanderen dwingt transparante schoolfactuur af - Gebrek aan transparantie breekt school zuur op

Door Ben Weyts op 16 december 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs

Een Nederlandstalige basisschool uit Brussel dreigt een deel van haar werkingsmiddelen terug te moeten betalen aan de Vlaamse Overheid omdat ouders geen transparante schoolrekening krijgen.  De Vlaamse Regering heeft het beroep van het schoolbestuur afgewezen. Het is heel uitzonderlijk dat een deel van de werkingsmiddelen van een school teruggevorderd worden. Deze school dreigt nu ongeveer € 10.000 terug te moeten betalen.

Ouders kunnen beslissingen van de school van hun kinderen aankaarten bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. In 2019 trokken twee ouders naar de Commissie met klachten over de schoolrekeningen van een Nederlandstalige basisschool in Brussel. De school gaf ouders alleen een (vrij hoog) te betalen bedrag, zonder een overzicht van de verschillende kosten die in dat bedrag inbegrepen waren. Ook na aandringen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur bezorgt de school nooit een duidelijke detailrekening. Uiteindelijk heeft de Commissie daarom beslist om als sanctie 3% van de aan de school toegekende werkingsmiddelen terug te vorderen, goed voor ongeveer € 10.000. De school ging tegen deze beslissing in beroep bij de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering heeft het beroep van het schoolbestuur nu onontvankelijk verklaard. De school zal dus een deel van de werkingsmiddelen terug moeten betalen aan de Vlaamse Overheid. Het is in het onderwijs zéér uitzonderlijk dat dit gebeurt. Meestal lukt het om problemen en betwistingen te remediëren zonder dat een stevige financiële sanctie aan de orde is. Financiële transparantie voor ouders is natuurlijk geen detail in de schoolwerking. Vlaanderen verwacht van scholen dat ze open en duidelijk communiceren over de kosten die ze ouders aanrekenen. Ouders hebben het recht om te weten wat er met hun geld betaald wordt. Dit is essentieel om aan kostenbeheersing te kunnen doen, zeker in het basisonderwijs – dat in principe kosteloos is.

De school kan nog altijd naar de Raad van State of naar een gewone rechtbank trekken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is