Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 20 augustus 2023

Dierenminister Ben Weyts treedt kordaat op tegen dierenkwekerijen die hun voeten vegen aan het dierenwelzijn. De teller staat ondertussen al op acht kwekerijen die hun erkenning verliezen. Controles brachten ernstige problemen aan het licht in de kwekerijen. De eigenaars kunnen in de komende jaren …

Door Ben Weyts op 17 juli 2023, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Dierenminister Ben Weyts heeft een Vlaamse Codex Dierenwelzijn klaar om dieren beter te beschermen. Het is een ambitieus werkstuk waarmee Vlaanderen zich voortrekker toont op gebied van dierenwelzijn. De bescherming van dieren wordt gevoelig uitgebreid. “Vlaanderen wil een voortrekker zijn op …

Door Ben Weyts op 13 juli 2023

Minister van Sport Ben Weyts investeert in zwembaden: in nieuwe zwembadinfrastructuur én in het energieverbruik van bestaande zwembaden. Concreet maakt hij 10,5 miljoen euro extra vrij voor investeringen in energiebesparende maatregelen: “We willen meer zwemwater in Vlaanderen. Dat doen we door te …

Door Koen Daniëls, Karolien Grosemans, Ben Weyts op 13 juli 2023

Het Vlaams Parlement keurde vandaag een nieuw voorstel van decreet goed met bijkomende initiatieven om het lerarentekort aan te pakken. “De maatregelen moeten het huidige lerarenkorps waarderen en de aantrekkelijkheid van het beroep verhogen. Daarnaast zetten we in op flexibele maatregelen die de …

Door Ben Weyts op 30 juni 2023

In juli en augustus kunnen meer dan 16.000 kinderen en jongeren terecht op 206 zomerscholen, verspreid over heel Vlaanderen. Nooit eerder lag het aantal plaatsen op zomerscholen hoger. Door positieve ervaringen tijdens vorige jaren en een extra informatiecampagne breiden scholen en lokale besturen …

Door Ben Weyts op 25 juni 2023

De Vlaamse Regering trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen de subsidies die de Franse Gemeenschap uitdeelt aan Franstalige vzw’s in Vlaanderen. De kwestie werd ook al aangekaart op een Overlegcomité, maar de Franse Gemeenschap blijft doof voor het Vlaams verzoek om de subsidies te staken …