Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 24 augustus 2023

Minister van Onderwijs Ben Weyts verstrengt de norm om nieuwe richtingen op te starten in het secundair. Vandaag kan een school al voor één leerling een nieuwe richting opstarten. Dat leidt op heel wat plaatsen tot kleine klasgroepen – een situatie die het lerarentekort aanzwengelt. Door de norm nu …

Door Ben Weyts op 22 augustus 2023, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

De Vlaamse steden en gemeenten hebben vorig jaar 14.609 zwerfkatten gevangen en er 11.800 gesteriliseerd. De steden en gemeenten investeren steeds meer in een lokaal zwerfkattenbeleid. Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil in kaart brengen welke gemeenten nog tekortschieten en roept op om blijvend …

Door Ben Weyts op 20 augustus 2023

Dierenminister Ben Weyts treedt kordaat op tegen dierenkwekerijen die hun voeten vegen aan het dierenwelzijn. De teller staat ondertussen al op acht kwekerijen die hun erkenning verliezen. Controles brachten ernstige problemen aan het licht in de kwekerijen. De eigenaars kunnen in de komende jaren …

Door Ben Weyts op 17 juli 2023, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Dierenminister Ben Weyts heeft een Vlaamse Codex Dierenwelzijn klaar om dieren beter te beschermen. Het is een ambitieus werkstuk waarmee Vlaanderen zich voortrekker toont op gebied van dierenwelzijn. De bescherming van dieren wordt gevoelig uitgebreid. “Vlaanderen wil een voortrekker zijn op …

Door Ben Weyts op 13 juli 2023

Minister van Sport Ben Weyts investeert in zwembaden: in nieuwe zwembadinfrastructuur én in het energieverbruik van bestaande zwembaden. Concreet maakt hij 10,5 miljoen euro extra vrij voor investeringen in energiebesparende maatregelen: “We willen meer zwemwater in Vlaanderen. Dat doen we door te …

Door Koen Daniëls, Karolien Grosemans, Ben Weyts op 13 juli 2023

Het Vlaams Parlement keurde vandaag een nieuw voorstel van decreet goed met bijkomende initiatieven om het lerarentekort aan te pakken. “De maatregelen moeten het huidige lerarenkorps waarderen en de aantrekkelijkheid van het beroep verhogen. Daarnaast zetten we in op flexibele maatregelen die de …